Phần mở đầu - 5212

Mã HS Việt Nam 5212 - Vải dệt thoi khác từ bông.

tra cứu mã hs số 5212của Việt Nam là Đối với Vải dệt thoi khác từ bông.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Vải dệt thoi khác từ bông. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  5212 Vải dệt thoi khác từ bông.
             52121100 Trọng lượng không quá 200 g/m2:Chưa tẩy trắng
             52121200 Đã tẩy trắng
             52121300 Đã nhuộm
             52121400 Từ các sợi có các màu khác nhau
      521215 Đã in:
             52121510 Đã được in kiểu batik truyền thống
             52121590 Loại khác
             52122100 Trọng lượng trên 200 g/m2:Chưa tẩy trắng
             52122200 Đã tẩy trắng
             52122300 Đã nhuộm
             52122400 Từ các sợi có màu khác nhau
      521225 Đã in:
             52122510 Đã được in kiểu batik truyền thống
             52122590 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in