Phần mở đầu - 3208

Mã HS Việt Nam 3208 - Sơn và vecni (kể cả men tráng và dầu bóng) làm từ các loại polyme tổng hợp hoặc các polyme tự nhiên đã biến đổi về mặt hóa học, đã phân tán hay hòa tan trong môi trường không chứa nước; các dung dịch như đã ghi trong Chú giải 4 của Chương này.

tra cứu mã hs số 3208của Việt Nam là Đối với Sơn và vecni (kể cả men tráng và dầu bóng) làm từ các loại polyme tổng hợp hoặc các polyme tự nhiên đã biến đổi về mặt hóa học, đã phân tán hay hòa tan trong môi trường không chứa nước; các dung dịch như đã ghi trong Chú giải 4 của Chương này.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Sơn và vecni (kể cả men tráng và dầu bóng) làm từ các loại polyme tổng hợp hoặc các polyme tự nhiên đã biến đổi về mặt hóa học, đã phân tán hay hòa tan trong môi trường không chứa nước; các dung dịch như đã ghi trong Chú giải 4 của Chương này. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  3208 Sơn và vecni (kể cả men tráng và dầu bóng) làm từ các loại polyme tổng hợp hoặc các polyme tự nhiên đã biến đổi về mặt hóa học, đã phân tán hay hòa tan trong môi trường không chứa nước; các dung dịch như đã ghi trong Chú giải 4 của Chương này.
    32081 Từ polyeste:
             32081011 Vecni (kể cả dầu bóng):Dùng trong nha khoa
             32081019 Loại khác
             32081090 Loại khác
    32082 Từ polyme acrylic hoặc polyme vinyl:
             32082040 Sơn chống hà hoặc sơn chống ăn mòn dùng để sơn vỏ tàu thủy
             32082070 Vecni (kể cả dầu bóng), loại dùng trong nha khoa
             32082090 Loại khác
    32089 Loại khác:
             32089011 Vecni (kể cả dầu bóng), loại chịu được nhiệt trên 100 oC:Dùng trong nha khoa
             32089019 Loại khác
             32089021 Vecni (kể cả dầu bóng), loại chịu nhiệt không quá 100oC:Loại dùng trong nha khoa
             32089029 Loại khác
             32089090 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in