Phần mở đầu - 3209

Mã HS Việt Nam 3209 - Sơn và vecni (kể cả các loại men tráng (enamels) và dầu bóng) làm từ các loại polyme tổng hợp hoặc các polyme tự nhiên đã biến đổi về mặt hóa học, đã phân tán hay hòa tan trong môi trường nước.

tra cứu mã hs số 3209của Việt Nam là Đối với Sơn và vecni (kể cả các loại men tráng (enamels) và dầu bóng) làm từ các loại polyme tổng hợp hoặc các polyme tự nhiên đã biến đổi về mặt hóa học, đã phân tán hay hòa tan trong môi trường nước.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Sơn và vecni (kể cả các loại men tráng (enamels) và dầu bóng) làm từ các loại polyme tổng hợp hoặc các polyme tự nhiên đã biến đổi về mặt hóa học, đã phân tán hay hòa tan trong môi trường nước. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  3209 Sơn và vecni (kể cả các loại men tráng (enamels) và dầu bóng) làm từ các loại polyme tổng hợp hoặc các polyme tự nhiên đã biến đổi về mặt hóa học, đã phân tán hay hòa tan trong môi trường nước.
    32091 Từ polyme acrylic hoặc polyme vinyl:
             32091010 Vecni (kể cả dầu bóng)
             32091040 Sơn cho da thuộc
             32091050 Sơn chống hà và sơn chống ăn mòn dùng để sơn vỏ tàu thủy
             32091090 Loại khác
             32099000 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in