Phần mở đầu - 6115

Mã HS Việt Nam 6115 - Quần tất, quần áo nịt, bít tất dài (trên đầu gối), bít tất ngắn và các loại hàng bít tất dệt kim khác, kể cả nịt chân (ví dụ, dùng cho người giãn tĩnh mạch) và giày dép không đế, dệt kim hoặc móc.

tra cứu mã hs số 6115của Việt Nam là Đối với Quần tất, quần áo nịt, bít tất dài (trên đầu gối), bít tất ngắn và các loại hàng bít tất dệt kim khác, kể cả nịt chân (ví dụ, dùng cho người giãn tĩnh mạch) và giày dép không đế, dệt kim hoặc móc.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Quần tất, quần áo nịt, bít tất dài (trên đầu gối), bít tất ngắn và các loại hàng bít tất dệt kim khác, kể cả nịt chân (ví dụ, dùng cho người giãn tĩnh mạch) và giày dép không đế, dệt kim hoặc móc. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  6115 Quần tất, quần áo nịt, bít tất dài (trên đầu gối), bít tất ngắn và các loại hàng bít tất dệt kim khác, kể cả nịt chân (ví dụ, dùng cho người giãn tĩnh mạch) và giày dép không đế, dệt kim hoặc móc.
      611510 Nịt chân (ví dụ, dùng cho người giãn tĩnh mạch):
             61151010 Vớ cho giãn tĩnh mạch, từ sợi tổng hợp
             61151090 Loại khác
             61152100 Quần chật ống, áo nịt khác:Từ sợi tổng hợp, có độ mảnh sợi đơn dưới 67 dexitex
             61152200 Từ sợi tổng hợp, có độ mảnh sợi đơn từ 67 dexitex trở lên
      611529 Từ các vật liệu dệt khác:
             61152910 Từ bông
             61152990 Loại khác
      611530 Tất dài đến đầu gối hoặc trên đầu gối dùng cho phụ nữ, có độ mảnh mỗi sợi đơn dưới 67 dexitex:
             61153010 Từ bông
             61153090 Loại khác
             61159400 Loại khác:Từ lông cừu hoặc lông động vật loại mịn
             61159500 Từ bông
             61159600 Từ sợi tổng hợp
             61159900 Từ các vật liệu dệt khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in