Phần mở đầu - 8708

Mã HS Việt Nam 8708 - Bộ phận và phụ kiện của xe có động cơ thuộc các nhóm từ 87.01 đến 87.05.

tra cứu mã hs số 8708của Việt Nam là Đối với Bộ phận và phụ kiện của xe có động cơ thuộc các nhóm từ 87.01 đến 87.05.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Bộ phận và phụ kiện của xe có động cơ thuộc các nhóm từ 87.01 đến 87.05. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  8708 Bộ phận và phụ kiện của xe có động cơ thuộc các nhóm từ 87.01 đến 87.05.
      870810 Thanh chắn chống va đập (ba đờ xốc) và phụ tùng của nó:
             87081010 Dùng cho xe thuộc nhóm 87.01
             87081090 Loại khác
             87082100 Bộ phận và phụ kiện khác của thân xe (kể cả cabin):Dây đai an toàn
      870829 Loại khác:
             87082911 Các bộ phận của cửa xe:Dùng cho xe thuộc nhóm 87.01
             87082912 Dùng cho xe thuộc nhóm 87.03
             87082914 Dùng cho xe thuộc nhóm 87.02 hoặc 87.04
             87082919 Loại khác
             87082920 Bộ phận của dây đai an toàn
             87082992 Loại khác:Dùng cho xe thuộc nhóm 87.01Dùng cho xe thuộc nhóm 87.03:
             87082993 Dùng cho xe thuộc nhóm 87.03:Phụ kiện trang trí nội thất; chắn bùn
             87082994 Thanh chống nắp ca pô
             87082995 Loại khác
             87082996 Dùng cho xe thuộc nhóm 87.02 hoặc 87.04:Phụ kiện trang trí nội thất; chắn bùn
             87082997 Thanh chống nắp ca pô
             87082998 Loại khác
             87082999 Loại khác
      870830 Phanh và trợ lực phanh; phụ tùng của nó:
             87083010 Dùng cho xe thuộc nhóm 87.01
             87083021 Dùng cho xe thuộc nhóm 87.03:Phanh trống, phanh đĩa hoặc phanh hơi
             87083029 Loại khác
             87083030 Phanh trống, phanh đĩa hoặc phanh hơi cho xe thuộc nhóm 87.02 hoặc 87.04
             87083090 Loại khác
      870840 Hộp số và bộ phận của chúng:
             87084011 Hộp số, chưa lắp hoàn chỉnh:Dùng cho xe thuộc nhóm 87.03
             87084013 Dùng cho xe thuộc nhóm 87.04 hoặc 87.05
             87084014 Dùng cho xe thuộc nhóm 87.01
             87084019 Loại khác
             87084025 Hộp số, đã lắp ráp hoàn chỉnh:Dùng cho xe thuộc nhóm 87.01
             87084026 Dùng cho xe thuộc nhóm 87.03
             87084027 Dùng cho xe thuộc nhóm 87.04 hoặc 87.05
             87084029 Loại khác
             87084091 Bộ phận:Dùng cho xe thuộc nhóm 87.01
             87084092 Dùng cho xe thuộc nhóm 87.03
             87084099 Loại khác
      870850 Cầu chủ động có vi sai, có hoặc không kèm theo chi tiết khác của cụm hộp số, và các trục không lái; các bộ phận của chúng:
             87085011 Chưa lắp ráp hoàn chỉnh:Dùng cho xe thuộc nhóm 87.03
             87085013 Dùng cho xe thuộc nhóm 87.04 hoặc nhóm 87.05
             87085015 Dùng cho xe thuộc nhóm 87.01
             87085019 Loại khác
             87085025 Đã lắp ráp hoàn chỉnh:Dùng cho xe thuộc nhóm 87.01
             87085026 Dùng cho xe thuộc nhóm 87.03
             87085027 Dùng cho xe thuộc nhóm 87.04 hoặc nhóm 87.05
             87085029 Loại khác
             87085091 Bộ phận:Dùng cho xe thuộc nhóm 87.01:Bánh răng vành khăn và bánh răng quả dứa (bộ bánh răng vi sai)
             87085092 Loại khác
             87085093 Dùng cho xe thuộc nhóm 87.03
             87085099 Loại khác
      870870 Cụm bánh xe và bộ phận và phụ kiện của chúng:
             87087015 Nắp đậy trục bánh xe:Dùng cho xe thuộc nhóm 87.01
             87087016 Dùng cho xe thuộc nhóm 87.03
             87087017 Dùng cho xe thuộc nhóm 87.02 hoặc 87.04
             87087019 Loại khác
             87087021 Bánh xe đã được lắp lốp:Dùng cho xe thuộc nhóm 87.01
             87087022 Dùng cho xe thuộc nhóm 87.03
             87087029 Loại khác
             87087031 Bánh xe chưa được lắp lốp:Dùng cho xe thuộc nhóm 87.01
             87087032 Dùng cho xe thuộc nhóm 87.03
             87087039 Loại khác
             87087095 Loại khác:Dùng cho xe thuộc nhóm 87.01
             87087096 Dùng cho xe thuộc nhóm 87.02 hoặc 87.04
             87087097 Dùng cho xe thuộc nhóm 87.03
             87087099 Loại khác
      870880 Hệ thống giảm chấn và bộ phận của nó (kể cả giảm sóc):
             87088015 Hệ thống giảm chấn:Dùng cho xe thuộc nhóm 87.01
             87088016 Dùng cho xe thuộc nhóm 87.03
             87088017 Dùng cho xe thuộc phân nhóm 8704.10 hoặc nhóm 87.05
             87088019 Loại khác
             87088091 Bộ phận:Dùng cho xe thuộc nhóm 87.01
             87088092 Dùng cho xe thuộc nhóm 87.03
             87088099 Loại khác
      870891 Bộ phận khác và các phụ kiên:Két nước làm mát và bộ phận của chúng:Két nước làm mát:
             87089115 Két nước làm mát:Dùng cho xe thuộc nhóm 87.01
             87089116 Dùng cho xe thuộc nhóm 87.03
             87089117 Dùng cho xe thuộc nhóm 87.02 hoặc nhóm 87.04
             87089119 Loại khác
             87089191 Bộ phận:Dùng cho xe thuộc nhóm 87.01
             87089192 Dùng cho xe thuộc nhóm 87.03
             87089199 Loại khác
      870892 Ống xả và bộ giảm thanh; bộ phận của nó:
             87089210 Dùng cho xe thuộc nhóm 87.01
             87089220 Dùng cho xe thuộc nhóm 87.03
             87089240 Dùng cho xe thuộc nhóm 87.02 hoặc 87.04
             87089290 Loại khác
      870893 Ly hợp và bộ phận của nó:
             87089350 Dùng cho xe thuộc nhóm 87.01
             87089360 Dùng cho xe thuộc nhóm 87.03
             87089370 Dùng cho xe thuộc nhóm 87.04 hoặc 87.05
             87089390 Loại khác
      870894 Vô lăng, trụ lái và cơ cấu lái; bộ phận của nó:
             87089410 Vô lăng lắp với túi khí hoàn chỉnh
             87089494 Loại khác:Dùng cho xe thuộc nhóm 87.01
             87089495 Dùng cho xe thuộc nhóm 87.03
             87089499 Loại khác
      870895 Túi khí an toàn lắp với hệ thống bơm phồng; bộ phận của nó:
             87089510 Túi khí an toàn với hệ thống bơm phồng
             87089590 Bộ phận
      870899 Loại khác:
             87089910 Dùng cho xe thuộc nhóm 87.01
             87089921 Dùng cho xe thuộc nhóm 87.02, 87.03 hoặc 87.04:Thùng nhiên liệu và bộ phận của chúng:Thùng nhiên liệu
             87089923 Bộ phận
             87089930 Chân ga (bàn đạp ga), chân phanh (bàn đạp phanh), chân côn (bàn đạp côn)
             87089940 Giá đỡ hoặc khay đỡ bình ắc qui và khung của nó
             87089950 Vỏ két nước làm mát
             87089961 Khung xe hoặc các bộ phận của chúng:Dùng cho xe thuộc nhóm 87.02
             87089962 Dùng cho xe thuộc nhóm 87.03
             87089963 Dùng cho xe thuộc nhóm 87.04
             87089970 Loại khác
             87089990 Loại khác