Phần mở đầu - 8803

Mã HS Việt Nam 8803 - Các bộ phận của các mặt hàng thuộc nhóm 88.01 hoặc 88.02.

tra cứu mã hs số 8803của Việt Nam là Đối với Các bộ phận của các mặt hàng thuộc nhóm 88.01 hoặc 88.02.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Các bộ phận của các mặt hàng thuộc nhóm 88.01 hoặc 88.02. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  8803 Các bộ phận của các mặt hàng thuộc nhóm 88.01 hoặc 88.02.
             88031000 Cánh quạt và rôto và các bộ phận của chúng
             88032000 Càng, bánh và các bộ phận của chúng
             88033000 Các bộ phận khác của máy bay hoặc trực thăng
      880390 Loại khác:
             88039010 Của vệ tinh viễn thông
             88039020 Của khí cầu, tàu lượn hoặc diều
             88039090 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in