Phần mở đầu - 8529

Mã HS Việt Nam 8529 - Bộ phận chuyên dùng hoặc chủ yếu dùng với các thiết bị thuộc các nhóm từ 85.25 đến 85.28.

tra cứu mã hs số 8529của Việt Nam là Đối với Bộ phận chuyên dùng hoặc chủ yếu dùng với các thiết bị thuộc các nhóm từ 85.25 đến 85.28.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Bộ phận chuyên dùng hoặc chủ yếu dùng với các thiết bị thuộc các nhóm từ 85.25 đến 85.28. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  8529 Bộ phận chuyên dùng hoặc chủ yếu dùng với các thiết bị thuộc các nhóm từ 85.25 đến 85.28.
      852910 Ăng ten và bộ phản xạ của ăng ten; các bộ phận sử dụng kèm:
             85291021 Chảo phản xạ của ăng ten parabol sử dụng cho hệ phát trực tiếp đa phương tiện và các bộ phận kèm theo:Dùng cho máy thu truyền hình
             85291029 Loại khác
             85291030 Ăng ten vệ tinh, ăng ten lưỡng cực và các loại ăng ten roi (rabbit antenae) sử dụng cho máy thu hình hoặc máy thu thanh
             85291040 Bộ lọc và tách tín hiệu ăng ten
             85291060 Loa hoặc phễu tiếp sóng (ống dẫn sóng)
             85291092 Loại khác:Sử dụng với thiết bị dùng trong phát thanh sóng vô tuyến hoặc truyền hình
             85291099 Loại khác
      852990 Loại khác:
             85299020 Dùng cho bộ giải mã
             85299040 Dùng cho máy camera số hoặc máy ghi video camera
             85299051 Tấm mạch in khác, đã lắp ráp hoàn chỉnh:Dùng cho hàng hoá thuộc phân nhóm 8525.50 hoặc 8525.60
             85299052 Dùng cho hàng hoá thuộc phân nhóm 8527.13, 8527.19, 8527.21, 8527.29, 8527.91 hoặc 8527.99
             85299053 Dùng cho hàng hoá thuộc nhóm 85.28:Dùng cho màn hình phẳng
             85299054 Loại khác, dùng cho máy thu truyền hình
             85299055 Loại khác
             85299059 Loại khác
             85299091 Loại khác:Dùng cho máy thu truyền hình
             85299094 Dùng cho màn hình dẹt
             85299099 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in