Phần mở đầu - 1902

Mã HS Việt Nam 1902 - Sản phẩm từ bột nhào, đã hoặc chưa làm chín hoặc nhồi (thịt hoặc các chất khác) hoặc chế biến cách khác, như spaghety, macaroni, mì sợi, mì dẹt, gnochi, ravioli, cannelloni; couscous, đã hoặc chưa chế biến.

tra cứu mã hs số 1902của Việt Nam là Đối với Sản phẩm từ bột nhào, đã hoặc chưa làm chín hoặc nhồi (thịt hoặc các chất khác) hoặc chế biến cách khác, như spaghety, macaroni, mì sợi, mì dẹt, gnochi, ravioli, cannelloni; couscous, đã hoặc chưa chế biến.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Sản phẩm từ bột nhào, đã hoặc chưa làm chín hoặc nhồi (thịt hoặc các chất khác) hoặc chế biến cách khác, như spaghety, macaroni, mì sợi, mì dẹt, gnochi, ravioli, cannelloni; couscous, đã hoặc chưa chế biến. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  1902 Sản phẩm từ bột nhào, đã hoặc chưa làm chín hoặc nhồi (thịt hoặc các chất khác) hoặc chế biến cách khác, như spaghety, macaroni, mì sợi, mì dẹt, gnochi, ravioli, cannelloni; couscous, đã hoặc chưa chế biến.
             19021100 Sản phẩm từ bột nhào chưa làm chín, chưa nhồi hoặc chưa chế biến cách khác:Có chứa trứng
      190219 Loại khác:
             19021920 Mì, bún làm từ gạo (bee hoon)
             19021930 Miến
             19021940 Mì sợi
             19021990 Loại khác
      190220 Sản phẩm từ bột nhào đã được nhồi, đã hoặc chưa nấu chín hay chế biến cách khác:
             19022010 Được nhồi thịt hoặc phụ phẩm thịt
             19022030 Được nhồi cá, động vật giáp xác hoặc động vật thân mềm
             19022090 Loại khác
      190230 Sản phẩm từ bột nhào khác:
             19023020 Mì, bún làm từ gạo ăn liền
             19023030 Miến
             19023040 Mì ăn liền khác
             19023090 Loại khác
             19024000 Couscous

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in