mã hs - 08093000

Mã HS Việt Nam 08093000 | HTS Mã Quả đào, kể cả xuân đào

tra cứu mã hs số 08093000 của Việt Nam là Đối với Quả đào, kể cả xuân đào. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0809 Quả mơ, anh đào, đào (kể cả xuân đào), mận và mận gai, tươi.
08093000 Quả đào, kể cả xuân đào