Phần mở đầu - 2703

Mã HS Việt Nam 2703 - Than bùn (kể cả bùn rác), đã hoặc chưa đóng bánh.

tra cứu mã hs số 2703của Việt Nam là Đối với Than bùn (kể cả bùn rác), đã hoặc chưa đóng bánh.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Than bùn (kể cả bùn rác), đã hoặc chưa đóng bánh. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  2703 Than bùn (kể cả bùn rác), đã hoặc chưa đóng bánh.
             27030010 Than bùn, đã hoặc chưa ép thành kiện, nhưng chưa đóng bánh
             27030020 Than bùn đã đóng bánh

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in