Phần mở đầu - 0904

Mã HS Việt Nam 0904 - Hạt tiêu thuộc chi Piper; quả ớt thuộc chi Capsicum hoặc chi Pimenta,khô, xay hoặc nghiền.

tra cứu mã hs số 0904của Việt Nam là Đối với Hạt tiêu thuộc chi Piper; quả ớt thuộc chi Capsicum hoặc chi Pimenta,khô, xay hoặc nghiền.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Hạt tiêu thuộc chi Piper; quả ớt thuộc chi Capsicum hoặc chi Pimenta,khô, xay hoặc nghiền. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  0904 Hạt tiêu thuộc chi Piper; quả ớt thuộc chi Capsicum hoặc chi Pimenta,khô, xay hoặc nghiền.
      090411 Hạt tiêu:Chưa xay hoặc chưa nghiền:
             09041110 Trắng
             09041120 Đen
             09041190 Loại khác
      090412 Đã xay hoặc nghiền:
             09041210 Trắng
             09041220 Đen
             09041290 Loại khác
      090421 Quả ớt thuộc chi Capsicum hoặc chi Pimenta:Đã làm khô, chưa xay hoặc chưa nghiền:
             09042110 Quả ớt (thuộc chi Capsicum)
             09042190 Loại khác
      090422 Đã xay hoặc nghiền:
             09042210 Quả ớt (thuộc chi Capsicum)
             09042290 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in