Phần mở đầu - 2711

Mã HS Việt Nam 2711 - Khí dầu mỏ và các loại khí hydrocarbon khác.

tra cứu mã hs số 2711của Việt Nam là Đối với Khí dầu mỏ và các loại khí hydrocarbon khác.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Khí dầu mỏ và các loại khí hydrocarbon khác. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  2711 Khí dầu mỏ và các loại khí hydrocarbon khác.
             27111100 Dạng hóa lỏng:Khí tự nhiên
             27111200 Propan
             27111300 Butan
      271114 Etylen, propylen, butylen và butadien:
             27111410 Etylen
             27111490 Loại khác
             27111900 Loại khác
      271121 Dạng khí:Khí tự nhiên:
             27112110 Loại sử dụng làm nhiên liệu động cơ
             27112190 Loại khác
             27112900 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in