Phần mở đầu - 2709

Mã HS Việt Nam 2709 - Dầu mỏ và các loại dầu thu được từ các khoáng bitum, ở dạng thô.

tra cứu mã hs số 2709của Việt Nam là Đối với Dầu mỏ và các loại dầu thu được từ các khoáng bitum, ở dạng thô.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Dầu mỏ và các loại dầu thu được từ các khoáng bitum, ở dạng thô. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  2709 Dầu mỏ và các loại dầu thu được từ các khoáng bitum, ở dạng thô.
             27090010 Dầu mỏ thô
             27090020 Condensate
             27090090 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in