Phần mở đầu - 2848

Mã HS Việt Nam 2848 - Phosphua, đã hoặc chưa xác định về mặt hóa học, trừ phosphua sắt.

tra cứu mã hs số 2848của Việt Nam là Đối với Phosphua, đã hoặc chưa xác định về mặt hóa học, trừ phosphua sắt.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Phosphua, đã hoặc chưa xác định về mặt hóa học, trừ phosphua sắt. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  2848 Phosphua, đã hoặc chưa xác định về mặt hóa học, trừ phosphua sắt.
             28480000 Phosphua, đã hoặc chưa xác định về mặt hóa học, trừ phosphua sắt.

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in