Phần mở đầu - 3702

Mã HS Việt Nam 3702 - Phim chụp ảnh ở dạng cuộn, có phủ lớp chất nhạy, chưa phơi sáng, bằng vật liệu bất kỳ trừ giấy, bìa hoặc vật liệu dệt; phim in ngay ở dạng cuộn, có phủ lớp chất nhạy, chưa phơi sáng.

tra cứu mã hs số 3702của Việt Nam là Đối với Phim chụp ảnh ở dạng cuộn, có phủ lớp chất nhạy, chưa phơi sáng, bằng vật liệu bất kỳ trừ giấy, bìa hoặc vật liệu dệt; phim in ngay ở dạng cuộn, có phủ lớp chất nhạy, chưa phơi sáng.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Phim chụp ảnh ở dạng cuộn, có phủ lớp chất nhạy, chưa phơi sáng, bằng vật liệu bất kỳ trừ giấy, bìa hoặc vật liệu dệt; phim in ngay ở dạng cuộn, có phủ lớp chất nhạy, chưa phơi sáng. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  3702 Phim chụp ảnh ở dạng cuộn, có phủ lớp chất nhạy, chưa phơi sáng, bằng vật liệu bất kỳ trừ giấy, bìa hoặc vật liệu dệt; phim in ngay ở dạng cuộn, có phủ lớp chất nhạy, chưa phơi sáng.
             37021000 Dùng cho chụp X quang
             37023100 Phim khác, không có dãy lỗ kéo phim, có chiều rộng không quá 105 mm:Dùng cho chụp ảnh màu (đa màu)
             37023200 Loại khác, có tráng nhũ tương bạc halogenua
             37023900 Loại khác
             37024100 Phim loại khác, không có dãy lỗ kéo phim, có chiều rộng trên 105 mm:Loại chiều rộng trên 610 mm và chiều dài trên 200 m, dùng cho chụp ảnh màu (đa màu sắc)
             37024200 Loại chiều rộng trên 610 mm và chiều dài trên 200 m, trừ loại dùng cho chụp ảnh màu
             37024300 Loại chiều rộng trên 610 mm và chiều dài không quá 200 m
             37024400 Loại chiều rộng trên 105 mm nhưng không quá 610 mm
      370252 Phim loại khác, dùng cho chụp ảnh màu (đa màu):Loại chiều rộng không quá 16 mm:
             37025220 Loại phù hợp dùng cho quay phim điện ảnh
             37025290 Loại khác
             37025300 Loại chiều rộng trên 16 mm nhưng không quá 35 mm và chiều dài không quá 30 m, dùng làm các phim chiếu
      370254 Loại chiều rộng trên 16 mm nhưng không quá 35 mm và chiều dài không quá 30 m, trừ loại dùng làm các phim chiếu:
             37025440 Loại phù hợp dùng cho y tế, phẫu thuật, nha khoa hoặc thú ý hoặc trong công nghiệp in
             37025490 Loại khác
      370255 Loại chiều rộng trên 16 mm nhưng không quá 35 mm và chiều dài trên 30 m:
             37025520 Loại phù hợp dùng cho quay phim điện ảnh
             37025550 Loại phù hợp dùng cho y tế, phẫu thuật, nha khoa hoặc thú y hoặc trong công nghiệp in
             37025590 Loại khác
      370256 Loại chiều rộng trên 35 mm:
             37025620 Loại phù hợp dùng cho quay phim điện ảnh
             37025690 Loại khác
      370296 Loại khác:Loại chiều rộng không quá 35 mm và chiều dài không quá 30 m:
             37029610 Loại phù hợp dùng cho quay phim điện ảnh
             37029690 Loại khác
      370297 Loại chiều rộng không quá 35 mm và chiều dài trên 30 m:
             37029710 Loại phù hợp dùng cho quay phim điện ảnh
             37029790 Loại khác
      370298 Loại chiều rộng trên 35 mm:
             37029810 Loại phù hợp dùng cho quay phim điện ảnh
             37029830 Loại khác, chiều dài từ 120 m trở lên
             37029890 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in