Phần mở đầu - 3703

Mã HS Việt Nam 3703 - Phim chụp ảnh bằng giấy, bìa và vật liệu dệt, có phủ lớp chất nhạy, chưa phơi sáng.

tra cứu mã hs số 3703của Việt Nam là Đối với Phim chụp ảnh bằng giấy, bìa và vật liệu dệt, có phủ lớp chất nhạy, chưa phơi sáng.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Phim chụp ảnh bằng giấy, bìa và vật liệu dệt, có phủ lớp chất nhạy, chưa phơi sáng. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  3703 Phim chụp ảnh bằng giấy, bìa và vật liệu dệt, có phủ lớp chất nhạy, chưa phơi sáng.
      370310 Ở dạng cuộn, có chiều rộng trên 610 mm:
             37031010 Chiều rộng không quá 1.000 mm
             37031090 Loại khác
             37032000 Loại khác, dùng cho chụp ảnh màu (đa màu)
             37039000 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in