Phần mở đầu - 3705

Mã HS Việt Nam 3705 - Tấm và phim chụp ảnh, đã phơi sáng, đã tráng, trừ phim dùng trong điện ảnh.

tra cứu mã hs số 3705của Việt Nam là Đối với Tấm và phim chụp ảnh, đã phơi sáng, đã tráng, trừ phim dùng trong điện ảnh.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Tấm và phim chụp ảnh, đã phơi sáng, đã tráng, trừ phim dùng trong điện ảnh. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  3705 Tấm và phim chụp ảnh, đã phơi sáng, đã tráng, trừ phim dùng trong điện ảnh.
             37051000 Dùng cho in offset
    37059 Loại khác:
             37059010 Dùng cho chụp tia X quang
             37059020 Vi phim (microfilm)
             37059090 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in