Phần mở đầu - 3704

Mã HS Việt Nam 3704 - Tấm, phim, giấy, bìa và vật liệu dệt chụp ảnh, đã phơi sáng nhưng chưa tráng.

tra cứu mã hs số 3704của Việt Nam là Đối với Tấm, phim, giấy, bìa và vật liệu dệt chụp ảnh, đã phơi sáng nhưng chưa tráng.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Tấm, phim, giấy, bìa và vật liệu dệt chụp ảnh, đã phơi sáng nhưng chưa tráng. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  3704 Tấm, phim, giấy, bìa và vật liệu dệt chụp ảnh, đã phơi sáng nhưng chưa tráng.
             37040010 Tấm hoặc phim dùng cho chụp tia X quang
             37040090 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in