mã hs - 05021000

Mã HS Việt Nam 05021000 | HTS Mã Lông và lông cứng của lợn hoặc lợn lòi và phế liệu của chúng

tra cứu mã hs số 05021000 của Việt Nam là Đối với Lông và lông cứng của lợn hoặc lợn lòi và phế liệu của chúng. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0502 Lông và lông cứng của lợn hoặc lợn lòi; lông dùng làm chổi và bàn chải khác; phế liệu từ lông lợn.
05021000 Lông và lông cứng của lợn hoặc lợn lòi và phế liệu của chúng