Phần mở đầu - 6001

Mã HS Việt Nam 6001 - Vải có tạo vòng lông, kể cả các loại vải "vòng lông dài" và vải khăn lông, dệt kim hoặc móc.

tra cứu mã hs số 6001của Việt Nam là Đối với Vải có tạo vòng lông, kể cả các loại vải "vòng lông dài" và vải khăn lông, dệt kim hoặc móc.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Vải có tạo vòng lông, kể cả các loại vải "vòng lông dài" và vải khăn lông, dệt kim hoặc móc. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  6001 Vải có tạo vòng lông, kể cả các loại vải "vòng lông dài" và vải khăn lông, dệt kim hoặc móc.
             60011000 Vải "vòng lông dài":
             60012100 Vải tạo vòng lông bằng dệt kim:Từ bông
             60012200 Từ xơ nhân tạo
             60012900 Từ các loại vật liệu dệt khác
             60019100 Loại khác:Từ bông
      600192 Từ xơ nhân tạo:
             60019220 Vải có tạo vòng lông từ sợi xơ staple 100% polyester, có chiều rộng không nhỏ hơn 63,5 mm nhưng không quá 76,2 mm, sử dụng trong sản xuất con lăn sơn
             60019230 Chứa sợi đàn hồi hoặc sợi cao su
             60019290 Loại khác
      600199 Từ vật liệu dệt khác:
             60019911 Chưa tẩy trắng, không ngâm kiềm:Chứa sợi đàn hồi hoặc sợi cao su
             60019919 Loại khác
             60019991 Loại khác:Chứa sợi đàn hồi hoặc sợi cao su
             60019999 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in