mã hs - 08025100

Mã HS Việt Nam 08025100 | HTS Mã Quả hồ trăn (Hạt dẻ cười):Chưa bóc vỏ

tra cứu mã hs số 08025100 của Việt Nam là Đối với Quả hồ trăn (Hạt dẻ cười):Chưa bóc vỏ. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0802 Quả hạch khác, tươi hoặc khô, đã hoặc chưa bóc vỏ hoặc lột vỏ.
08025100 Quả hồ trăn (Hạt dẻ cười):Chưa bóc vỏ