mã hs - 03033200

Mã HS Việt Nam 03033200 | HTS Mã Cá bơn sao (Pleuronectes platessa)

tra cứu mã hs số 03033200 của Việt Nam là Đối với Cá bơn sao (Pleuronectes platessa). Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0303 Cá, đông lạnh, trừ philê cá (fillets) và các loại thịt khác thuộc nhóm 03.04.
03033200 Cá bơn sao (Pleuronectes platessa)