Phần mở đầu - 1211

Mã HS Việt Nam 1211 - Các loại cây và các bộ phận của cây (kể cả hạt và quả), chủ yếu dùng làm nước hoa, làm dược phẩm hoặc thuốc trừ sâu, thuốc diệt nấm, hoặc các mục đích tương tự, tươi hoặc khô, đã hoặc chưa cắt, nghiền hoặc xay thành bột.

tra cứu mã hs số 1211của Việt Nam là Đối với Các loại cây và các bộ phận của cây (kể cả hạt và quả), chủ yếu dùng làm nước hoa, làm dược phẩm hoặc thuốc trừ sâu, thuốc diệt nấm, hoặc các mục đích tương tự, tươi hoặc khô, đã hoặc chưa cắt, nghiền hoặc xay thành bột.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Các loại cây và các bộ phận của cây (kể cả hạt và quả), chủ yếu dùng làm nước hoa, làm dược phẩm hoặc thuốc trừ sâu, thuốc diệt nấm, hoặc các mục đích tương tự, tươi hoặc khô, đã hoặc chưa cắt, nghiền hoặc xay thành bột. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  1211 Các loại cây và các bộ phận của cây (kể cả hạt và quả), chủ yếu dùng làm nước hoa, làm dược phẩm hoặc thuốc trừ sâu, thuốc diệt nấm, hoặc các mục đích tương tự, tươi hoặc khô, đã hoặc chưa cắt, nghiền hoặc xay thành bột.
      121120 Rễ cây nhân sâm:
             12112010 Đã cắt, nghiền hoặc dạng bột
             12112090 Loại khác
      121130 Lá coca:
             12113010 Đã cắt, nghiền hoặc dạng bột
             12113090 Loại khác
             12114000 Thân cây anh túc
      121190 Loại khác:
             12119011 Loại chủ yếu dùng làm dược liệu:Cây gai dầu, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột
             12119012 Cây gai dầu, ở dạng khác
             12119013 Rễ cây ba gạc hoa đỏ
             12119014 Loại khác, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột
             12119019 Loại khác
             12119091 Loại khác:Cây kim cúc, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột
             12119092 Cây kim cúc, ở dạng khác
             12119094 Gỗ đàn hương
             12119095 Mảnh gỗ Gaharu
             12119096 Rễ cây cam thảo
             12119097 Vỏ cây Persea (Persea Kurzii Kosterm)
             12119098 Loại khác, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột
             12119099 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in