Phần mở đầu - 4011

Mã HS Việt Nam 4011 - Lốp loại bơm hơi bằng cao su, chưa qua sử dụng.

tra cứu mã hs số 4011của Việt Nam là Đối với Lốp loại bơm hơi bằng cao su, chưa qua sử dụng.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Lốp loại bơm hơi bằng cao su, chưa qua sử dụng. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  4011 Lốp loại bơm hơi bằng cao su, chưa qua sử dụng.
             40111000 Loại sử dụng cho ô tô con (kể cả loại ô tô chở người có khoang chở hành lý chung (station wagons) và ô tô đua)
      401120 Loại dùng cho ô tô buýt hoặc ô tô vận tải:
             40112010 Chiều rộng không quá 450 mm
             40112090 Loại khác
             40113000 Loại dùng cho máy bay
             40114000 Loại dùng cho xe môtô
             40115000 Loại dùng cho xe đạp
      401161 Loại khác, có hoa lốp hình chữ chi hoặc tương tự:Loại dùng cho xe và máy nông nghiệp hoặc lâm nghiệp:
             40116110 Loại dùng cho máy kéo nông nghiệp hoặc lâm nghiệp thuộc nhóm 87.01 hoặc dùng cho máy nông nghiệp hoặc lâm nghiệp thuộc nhóm 84.29 hoặc 84.30
             40116190 Loại khác
      401162 Loại dùng cho xe và máy xây dựng hoặc xếp dỡ công nghiệp và có kích thước vành không quá 61 cm:
             40116210 Loại dùng cho máy kéo, máy thuộc nhóm 84.29 hoặc 84.30, xe nâng hàng hoặc xe và máy xếp dỡ công nghiệp khác
             40116290 Loại khác
      401163 Loại dùng cho xe và máy xây dựng hoặc xếp dỡ công nghiệp và có kích thước vành trên 61 cm:
             40116310 Loại dùng cho máy kéo, máy thuộc nhóm 84.29 hoặc 84.30, xe nâng hàng hoặc xe và máy xếp dỡ công nghiệp khác
             40116390 Loại khác
             40116900 Loại khác
      401192 Loại khác:Loại dùng cho xe và máy nông nghiệp hoặc lâm nghiệp:
             40119210 Loại dùng cho máy kéo, máy thuộc phân nhóm 84.29 hoặc 84.30 hoặc xe cút kít
             40119290 Loại khác
      401193 Loại dùng cho xe và máy xây dựng hoặc xếp dỡ công nghiệp và có kích thước vành không quá 61 cm:
             40119310 Loại dùng cho máy kéo, máy thuộc nhóm 84.29 hoặc 84.30, xe nâng hàng hoặc xe và máy xếp dỡ công nghiệp khác
             40119390 Loại khác
      401194 Loại dùng cho xe và máy xây dựng hoặc xếp dỡ công nghiệp và có kích thước vành trên 61cm:
             40119410 Loại dùng cho máy thuộc nhóm 84.29 hoặc 84.30
             40119420 Loại dùng cho máy kéo, xe nâng hàng hoặc xe và máy xếp dỡ công nghiệp khác
             40119490 Loại khác
      401199 Loại khác:
             40119910 Loại dùng cho xe thuộc Chương 87
             40119920 Loại dùng cho máy thuộc nhóm 84.29 hoặc 84.30
             40119930 Loại khác, có chiều rộng trên 450 mm
             40119990 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in