Phần mở đầu - 3908

Mã HS Việt Nam 3908 - Polyamit dạng nguyên sinh.

tra cứu mã hs số 3908của Việt Nam là Đối với Polyamit dạng nguyên sinh.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Polyamit dạng nguyên sinh. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  3908 Polyamit dạng nguyên sinh.
    39081 Polyamide6,11,12,6,6,6,9,6,10 or6,12:
             39081010 Polyamit6
             39081090 Loại khác
             39089000 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in