Phần mở đầu - 2917

Mã HS Việt Nam 2917 - Axit carboxylic đa chức, các anhydrit, halogenua, peroxit và peroxyaxit của chúng; các dẫn xuất halogen hóa, sulphonat hóa, nitro hóa hoặc nitroso hóa của các chất trên.

tra cứu mã hs số 2917của Việt Nam là Đối với Axit carboxylic đa chức, các anhydrit, halogenua, peroxit và peroxyaxit của chúng; các dẫn xuất halogen hóa, sulphonat hóa, nitro hóa hoặc nitroso hóa của các chất trên.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Axit carboxylic đa chức, các anhydrit, halogenua, peroxit và peroxyaxit của chúng; các dẫn xuất halogen hóa, sulphonat hóa, nitro hóa hoặc nitroso hóa của các chất trên. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  2917 Axit carboxylic đa chức, các anhydrit, halogenua, peroxit và peroxyaxit của chúng; các dẫn xuất halogen hóa, sulphonat hóa, nitro hóa hoặc nitroso hóa của các chất trên.
             29171100 Axit carboxylic đa chức mạch hở, các anhydrit, halogenua, peroxit, peroxyaxit của chúng và các dẫn xuất của các chất trên:Axit oxalic, muối và este của nó
      291712 Axit adipic, muối và este của nó:
             29171210 Dioctyl adipat
             29171290 Loại khác
             29171300 Axit azelaic, axit sebacic, muối và este của chúng
             29171400 Anhydrit maleic
             29171900 Loại khác
             29172000 Axit carboxylic đa chức cyclanic, cyclenic hoặc cycloterpenic, các anhydrit, halogenua, peroxit và peroxyaxit của chúng và các dẫn xuất của các chất trên
             29173200 Axit carboxylic thơm đa chức, các anhydrit, halogenua, peroxit và peroxyaxit của chúng và các dẫn xuất của các chất trên:Dioctyl orthophthalates
             29173300 Dinonyl hoặc didecyl orthophthalates
      291734 Este khác của các axit orthophthalates:
             29173410 Dibutyl orthophthalates
             29173490 Loại khác
             29173500  Phthalic anhydride
             29173600 Axit terephthalic và muối của nó
             29173700  Dimethyl terephthalate
      291739 Loại khác:
             29173910 Trioctyltrimellitate
             29173920 Các hợp chất phthalic khác của loại được sử dụng như là chất hoá dẻo và este của anhydrit phthalic
             29173990 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in