Phần mở đầu - 3902

Mã HS Việt Nam 3902 - Polyme từ propylen hoặc từ các olefin khác, dạng nguyên sinh.

tra cứu mã hs số 3902của Việt Nam là Đối với Polyme từ propylen hoặc từ các olefin khác, dạng nguyên sinh.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Polyme từ propylen hoặc từ các olefin khác, dạng nguyên sinh. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  3902 Polyme từ propylen hoặc từ các olefin khác, dạng nguyên sinh.
      390210 Polypropylen:
             39021030 Dạng phân tán
             39021090 Loại khác
             39022000 Polyisobutylene
      390230 Copolyme propylen:
             39023030 Dạng lỏng hoặc bột nhão
             39023090  Loại khác
      390290 Loại khác:
             39029010 Polypropylene đã clo hóa dùng để sản xuất mực in
             39029090 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in