Phần mở đầu - 3905

Mã HS Việt Nam 3905 - Polyme từ vinyl axetat hay từ các vinyl este khác, dạng nguyên sinh; các polyme vinyl khác ở dạng nguyên sinh.

tra cứu mã hs số 3905của Việt Nam là Đối với Polyme từ vinyl axetat hay từ các vinyl este khác, dạng nguyên sinh; các polyme vinyl khác ở dạng nguyên sinh.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Polyme từ vinyl axetat hay từ các vinyl este khác, dạng nguyên sinh; các polyme vinyl khác ở dạng nguyên sinh. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  3905 Polyme từ vinyl axetat hay từ các vinyl este khác, dạng nguyên sinh; các polyme vinyl khác ở dạng nguyên sinh.
             39051200 Poly (vinyl axetat):Dạng phân tán trong môi trường nước
      390519 Loại khác:
             39051910 Dạng lỏng hoặc bột nhão
             39051990 Loại khác
             39052100 Copolyme vinyl axetat:Dạng phân tán trong môi trường nước
             39052900 Loại khác
      390530 Poly (vinyl alcohol), có hoặc không chứa các nhóm axetat chưa thuỷ phân:
             39053010 Dạng phân tán
             39053090 Loại khác
      390591 Loại khác:Copolymers:
             39059110 Dạng phân tán
             39059190 Loại khác
      390599 Loại khác:
             39059910 Dạng phân tán trong môi trường nước
             39059920 Dạng phân tán trong môi trường không chứa nước
             39059990 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in