mã hs - 34042000

Mã HS Việt Nam 34042000 | HTS Mã Từ poly(oxyetylen) (polyetylen glycol)

tra cứu mã hs số 34042000 của Việt Nam là Đối với Từ poly(oxyetylen) (polyetylen glycol). Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
3404 Sáp nhân tạo và sáp chế biến.
34042000 Từ poly(oxyetylen) (polyetylen glycol)
//