Phần mở đầu - 8513

Mã HS Việt Nam 8513 - Đèn điện xách tay, được thiết kế để hoạt động bằng nguồn năng lượng riêng của nó (ví dụ, pin khô, ắc qui, magneto), trừ thiết bị chiếu sáng thuộc nhóm 85.12.

tra cứu mã hs số 8513của Việt Nam là Đối với Đèn điện xách tay, được thiết kế để hoạt động bằng nguồn năng lượng riêng của nó (ví dụ, pin khô, ắc qui, magneto), trừ thiết bị chiếu sáng thuộc nhóm 85.12.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Đèn điện xách tay, được thiết kế để hoạt động bằng nguồn năng lượng riêng của nó (ví dụ, pin khô, ắc qui, magneto), trừ thiết bị chiếu sáng thuộc nhóm 85.12. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  8513 Đèn điện xách tay, được thiết kế để hoạt động bằng nguồn năng lượng riêng của nó (ví dụ, pin khô, ắc qui, magneto), trừ thiết bị chiếu sáng thuộc nhóm 85.12.
      851310 Đèn:
             85131010 Đèn thợ mỏ
             85131020 Đèn thợ khai thác đá
             85131090 Loại khác
      851390 Bộ phận:
             85139010 Của đèn mũ thợ mỏ và của đèn thợ khai thác đá
             85139030 Bộ phản quang của đèn chớp; chi tiết trượt (gạt) bằng plastic dùng cho cơ cấu công tắc đèn chớp
             85139090 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in