Phần mở đầu - 2523

Mã HS Việt Nam 2523 - Xi măng Portland, xi măng nhôm, xi măng xỉ (xốp), xi măng super sulphat và xi măng chịu nước (xi măng thuỷ lực) tương tự, đã hoặc chưa pha màu hoặc ở dạng clanhke.

tra cứu mã hs số 2523của Việt Nam là Đối với Xi măng Portland, xi măng nhôm, xi măng xỉ (xốp), xi măng super sulphat và xi măng chịu nước (xi măng thuỷ lực) tương tự, đã hoặc chưa pha màu hoặc ở dạng clanhke. . tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Xi măng Portland, xi măng nhôm, xi măng xỉ (xốp), xi măng super sulphat và xi măng chịu nước (xi măng thuỷ lực) tương tự, đã hoặc chưa pha màu hoặc ở dạng clanhke. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  2523 Xi măng Portland, xi măng nhôm, xi măng xỉ (xốp), xi măng super sulphat và xi măng chịu nước (xi măng thuỷ lực) tương tự, đã hoặc chưa pha màu hoặc ở dạng clanhke.
      252310 Clanhke xi măng:
             25231010 Để sản xuất xi măng trắng
             25231090 Loại khác
             25232100 Xi măng Portland:Xi măng trắng, đã hoặc chưa pha màu nhân tạo
      252329 Loại khác:
             25232910 Xi măng màu
             25232990 Loại khác
             25233000 Xi măng nhôm
             25239000 Xi măng chịu nước khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in