mã hs - 84709010

Mã HS Việt Nam 84709010 | HTS Mã Máy đóng dấu bưu phí

tra cứu mã hs số 84709010 của Việt Nam là Đối với Máy đóng dấu bưu phí. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
8470 Máy tính và các máy ghi, sao và hiển thị dữ liệu loại bỏ túi có chức năng tính toán; máy kế toán; máy đóng dấu miễn cước bưu phí, máy bán vé và các loại máy tương tự, có gắn bộ phận tính toán; máy tính tiền.
847090 Loại khác:
84709010 Máy đóng dấu bưu phí