Phần mở đầu - 0701

Mã HS Việt Nam 0701 - Khoai tây, tươi hoặc ướp lạnh.

tra cứu mã hs số 0701của Việt Nam là Đối với Khoai tây, tươi hoặc ướp lạnh.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Khoai tây, tươi hoặc ướp lạnh. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  0701 Khoai tây, tươi hoặc ướp lạnh.
             07011000 Để làm giống
             07019000 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in