mã hs - 71162000

Mã HS Việt Nam 71162000 | HTS Mã Bằng đá quý hoặc đá bán quý (tự nhiên, tổng hợp hoặc tái tạo)

tra cứu mã hs số 71162000 của Việt Nam là Đối với Bằng đá quý hoặc đá bán quý (tự nhiên, tổng hợp hoặc tái tạo). Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
7116 Sản phẩm bằng ngọc trai tự nhiên hoặc nuôi cấy, đá quý và đá bán quý (tự nhiên, tổng hợp hoặc tái tạo).
71162000 Bằng đá quý hoặc đá bán quý (tự nhiên, tổng hợp hoặc tái tạo)