Phần mở đầu - 2309

Mã HS Việt Nam 2309 - Chế phẩm dùng trong chăn nuôi động vật.

tra cứu mã hs số 2309của Việt Nam là Đối với Chế phẩm dùng trong chăn nuôi động vật.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Chế phẩm dùng trong chăn nuôi động vật. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  2309 Chế phẩm dùng trong chăn nuôi động vật.
      230910 Thức ăn cho chó hoặc mèo, đã đóng gói để bán lẻ:
             23091010 Chứa thịt
             23091090 Loại khác
      230990 Loại khác:
             23099011 Thức ăn hoàn chỉnh:Loại dùng cho gia cầm
             23099012 Loại dùng cho lợn
             23099013 Loại dùng cho tôm
             23099014 Loại dùng cho động vật linh trưởng
             23099019 Loại khác
             23099020 Chất tổng hợp, chất bổ sung thức ăn hoặc thêm vào thức ăn
             23099030 Loại khác, có chứa thịt
             23099090 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in