Phần mở đầu - 3306

Mã HS Việt Nam 3306 - Chế phẩm dùng cho vệ sinh răng hoặc miệng, kể cả kem và bột làm chặt chân răng; chỉ nha khoa, đã đóng gói để bán lẻ.

tra cứu mã hs số 3306của Việt Nam là Đối với Chế phẩm dùng cho vệ sinh răng hoặc miệng, kể cả kem và bột làm chặt chân răng; chỉ nha khoa, đã đóng gói để bán lẻ.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Chế phẩm dùng cho vệ sinh răng hoặc miệng, kể cả kem và bột làm chặt chân răng; chỉ nha khoa, đã đóng gói để bán lẻ. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  3306 Chế phẩm dùng cho vệ sinh răng hoặc miệng, kể cả kem và bột làm chặt chân răng; chỉ nha khoa, đã đóng gói để bán lẻ.
    33061 Thuốc đánh răng:
             33061010 Dạng kem hoặc bột để ngăn ngừa các bệnh về răng
             33061090 Loại khác
             33062000 Chỉ nha khoa
             33069000 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in