Phần mở đầu - 3824

Mã HS Việt Nam 3824 - Chất gắn đã điều chế dùng cho các loại khuôn đúc hoặc lõi đúc; các sản phẩm và chế phẩm hóa học của ngành công nghiệp hóa chất hoặc các ngành công nghiệp có liên quan (kể cả các sản phẩm và chế phẩm chứa hỗn hợp các sản phẩm tự nhiên), chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác.

tra cứu mã hs số 3824của Việt Nam là Đối với Chất gắn đã điều chế dùng cho các loại khuôn đúc hoặc lõi đúc; các sản phẩm và chế phẩm hóa học của ngành công nghiệp hóa chất hoặc các ngành công nghiệp có liên quan (kể cả các sản phẩm và chế phẩm chứa hỗn hợp các sản phẩm tự nhiên), chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Chất gắn đã điều chế dùng cho các loại khuôn đúc hoặc lõi đúc; các sản phẩm và chế phẩm hóa học của ngành công nghiệp hóa chất hoặc các ngành công nghiệp có liên quan (kể cả các sản phẩm và chế phẩm chứa hỗn hợp các sản phẩm tự nhiên), chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  3824 Chất gắn đã điều chế dùng cho các loại khuôn đúc hoặc lõi đúc; các sản phẩm và chế phẩm hóa học của ngành công nghiệp hóa chất hoặc các ngành công nghiệp có liên quan (kể cả các sản phẩm và chế phẩm chứa hỗn hợp các sản phẩm tự nhiên), chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác.
             38241000 Các chất gắn đã điều chế dùng cho khuôn đúc hoặc lõi đúc
             38243000 Cacbua kim loại không kết tụ trộn với nhau hoặc trộn với các chất gắn kim loại
             38244000 Phụ gia đã điều chế dùng cho xi măng, vữa hoặc bê tông
             38245000 Vữa và bê tông không chịu lửa
             38246000 Sorbitol trừ loại thuộc phân nhóm 2905.44
      382471 Hỗn hợp chứa các dẫn xuất halogen hoá của metan, etan hoặc propan:Chứa chlorofluorocarbons (CFCs), chứa hoặc không chứa hydrochlorofluorocarbons (HCFCs), perfluorocarbons (PFCs) hoặc hydrofluorocarbons (HFCs):
             38247110 Dầu dùng cho máy biến thế và bộ phận ngắt mạch, có hàm lượng ít hơn 70% hoặc các loại dầu mỏ hoặc các loại dầu thu được từ các khoáng bitum tính theo trọng lượng
             38247190 Loại khác
             38247200 Chứa bromochlorodifluoromethane, bromotrifluoromethane hoặc dibromotetrafluoroethanes
             38247300 Chứa hydrobromofluorocarbons (HBFCs)
      382474 Chứa hydrochlorofluorocarbons (HCFCs), chứa hoặc không chứa perfluorocarbons (PFCs) hoặc hydrofluorocarbons (HFCs), nhưng không chứa chlorofluorocarbons (CFCs):
             38247410 Dầu dùng cho máy biến thế và bộ phận ngắt mạch, có hàm lượng hoặc của các loại dầu mỏ hoặc của các loại dầu thu được từ các khoáng bitum nhỏ hơn 70% tính theo trọng lượng
             38247490 Loại khác
             38247500 Chứa tetrachloride cacbon
             38247600 Chứa 1,1,1trichloroethane (methyl chloroform)
             38247700 Chứa bromomethane (methyl bromide) hoặc bromochloromethane
             38247800 Chứa perfluorocarbons (PFCs) or hydrofluorocarbons (HFCs), nhưng không chứa chlorofluorocarbons (CFCs) hoặc hydrochlorofluorocarbons (HCFCs)
             38247900  Loại khác
             38248100 Hỗn hợp và các chế phẩm chứa oxirane (oxit etylen), polybrominated biphenyls (PBBs), polychlorinated biphenyls (PCBs), polychlorinated terphenyls (PCTs) hoặc tris(2,3dibromopropyl) phosphate: Chứa oxirane (oxit etylen)
             38248200  Chứa polychlorinated biphenyls (PCBs), polychlorinated terphenyls (PCTs) hoặc polybrominated biphenyls (PBBs)
             38248300  Chứa (2,3dibromopropyl) phosphate
      382490 Loại khác:
             38249010 Chất tẩy mực, sửa bản in từ khuôn tô và chất tẩy rửa dạng lỏng khác, đã đóng gói để bán lẻ
             38249030 Bột nhão để sao in làm từ gelatin, đã đóng thành trọng lượng lớn hoặc dùng ngay (ví dụ: bồi trên giấy hay trên vật liệu dệt)
             38249040 Hỗn hợp dung môi vô cơ
             38249050 Dầu acetone
             38249060 Các chế phẩm hoá chất có chứa bột ngọt (monosodium glutamate)
             38249070 Các chế phẩm hóa chất khác, dùng trong chế biến thực phẩm
             38249091 Loại khác:Naphthenic axit, muối không tan trong nước và este của chúng
             38249099 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in