Phần mở đầu - 3211

Mã HS Việt Nam 3211 - Chất làm khô đã điều chế.

tra cứu mã hs số 3211của Việt Nam là Đối với Chất làm khô đã điều chế. . tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Chất làm khô đã điều chế. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  3211 Chất làm khô đã điều chế.
             32110000 Chất làm khô đã điều chế.