mã hs - 07115910

Mã HS Việt Nam 07115910 | HTS Mã Đã bảo quản bằng khí sunphurơ

tra cứu mã hs số 07115910 của Việt Nam là Đối với Đã bảo quản bằng khí sunphurơ. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0711 Rau các loại đã bảo quản tạm thời (ví dụ, bằng khí sunphurơ, ngâm nước muối, ngâm nước lưu huỳnh hoặc ngâm trong dung dịch bảo quản khác), nhưng không ăn ngay được.
071159 Loại khác:
07115910 Đã bảo quản bằng khí sunphurơ