Phần mở đầu - 3307

Mã HS Việt Nam 3307 - Các chế phẩm dùng trước, trong hoặc sau khi cạo mặt, các chất khử mùi cơ thể, các chế phẩm dùng để tắm rửa, thuốc làm rụng lông và các chế phẩm nước hoa, mỹ phẩm hoặc vệ sinh khác, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác; các chất khử mùi nhà (trong phòng) đã được pha chế, có hoặc không có mùi thơm hoặc có đặc tính tẩy uế.

tra cứu mã hs số 3307của Việt Nam là Đối với Các chế phẩm dùng trước, trong hoặc sau khi cạo mặt, các chất khử mùi cơ thể, các chế phẩm dùng để tắm rửa, thuốc làm rụng lông và các chế phẩm nước hoa, mỹ phẩm hoặc vệ sinh khác, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác; các chất khử mùi nhà (trong phòng) đã được pha chế, có hoặc không có mùi thơm hoặc có đặc tính tẩy uế.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Các chế phẩm dùng trước, trong hoặc sau khi cạo mặt, các chất khử mùi cơ thể, các chế phẩm dùng để tắm rửa, thuốc làm rụng lông và các chế phẩm nước hoa, mỹ phẩm hoặc vệ sinh khác, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác; các chất khử mùi nhà (trong phòng) đã được pha chế, có hoặc không có mùi thơm hoặc có đặc tính tẩy uế. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  3307 Các chế phẩm dùng trước, trong hoặc sau khi cạo mặt, các chất khử mùi cơ thể, các chế phẩm dùng để tắm rửa, thuốc làm rụng lông và các chế phẩm nước hoa, mỹ phẩm hoặc vệ sinh khác, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác; các chất khử mùi nhà (trong phòng) đã được pha chế, có hoặc không có mùi thơm hoặc có đặc tính tẩy uế.
             33071000 Các chế phẩm dùng trước, trong hoặc sau khi cạo mặt
             33072000 Chất khử mùi cá nhân và chất chống ra nhiều mồ hôi
             33073000 Muối thơm dùng để tắm và các chế phẩm dùng để tắm khác
      330741 Các chế phẩm dùng để làm thơm hoặc khử mùi trong phòng, kể cả các chế phẩm có mùi dùng trong nghi lễ tôn giáo:"Nhang, hương" và các chế phẩm có mùi thơm khi đốt cháy:
             33074110 Bột thơm (hương) sử dụng trong nghi lễ tôn giáo
             33074190 Loại khác
      330749 Loại khác:
             33074910 Các chế phẩm làm thơm phòng, có hoặc không có đặc tính tẩy uế
             33074990 Loại khác
      330790 Loại khác:
             33079010 Chế phẩm vệ sinh động vật
             33079030 Khăn và giấy, đã được thấm hoặc phủ nước hoa hoặc mỹ phẩm khác
             33079040 Nước hoa hoặc mỹ phẩm khác, kể cả thuốc làm rụng lông
             33079050 Dung dịch nhỏ mắt khi đeo kính áp tròng hoặc mắt nhân tạo
             33079090 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in