mã hs - 02083000

Mã HS Việt Nam 02083000 | HTS Mã Của bộ động vật linh trưởng

tra cứu mã hs số 02083000 của Việt Nam là Đối với Của bộ động vật linh trưởng. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0208 Thịt khác và phụ phẩm dạng thịt ăn được sau giết mổ của động vật khác, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh.
02083000 Của bộ động vật linh trưởng