Phần mở đầu - 8534

Mã HS Việt Nam 8534 - Mạch in.

tra cứu mã hs số 8534của Việt Nam là Đối với Mạch in.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Mạch in. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  8534 Mạch in.
             85340010 Một mặt
             85340020 Hai mặt
             85340030 Nhiều lớp
             85340090 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in