mã hs - 53091110

Mã HS Việt Nam 53091110 | HTS Mã Đã được in kiểu batik truyền thống

tra cứu mã hs số 53091110 của Việt Nam là Đối với Đã được in kiểu batik truyền thống. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
5309 Vải dệt thoi từ sợi lanh.
530911 Có tỷ trọng lanh từ 85% trở lên:Chưa hoặc đã tẩy trắng:
53091110 Đã được in kiểu batik truyền thống