Phần mở đầu - 8443

Mã HS Việt Nam 8443 - Máy in sử dụng các bộ phận in như khuôn in (bát chữ), trục lăn và các bộ phận in của nhóm 84.42; máy in khác, máy copy (copying machines) và máy fax, có hoặc không kết hợp với nhau; bộ phận và các phụ kiện của chúng.

tra cứu mã hs số 8443của Việt Nam là Đối với Máy in sử dụng các bộ phận in như khuôn in (bát chữ), trục lăn và các bộ phận in của nhóm 84.42; máy in khác, máy copy (copying machines) và máy fax, có hoặc không kết hợp với nhau; bộ phận và các phụ kiện của chúng.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Máy in sử dụng các bộ phận in như khuôn in (bát chữ), trục lăn và các bộ phận in của nhóm 84.42; máy in khác, máy copy (copying machines) và máy fax, có hoặc không kết hợp với nhau; bộ phận và các phụ kiện của chúng. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  8443 Máy in sử dụng các bộ phận in như khuôn in (bát chữ), trục lăn và các bộ phận in của nhóm 84.42; máy in khác, máy copy (copying machines) và máy fax, có hoặc không kết hợp với nhau; bộ phận và các phụ kiện của chúng.
             84431100 Máy in sử dụng các bộ phận in như khuôn in (bát chữ), trục lăn và các bộ phận in khác thuộc nhóm 84.42:Máy in offset, in cuộn
             84431200 Máy in offset, in theo tờ, loại sử dụng trong văn phòng (sử dụng giấy với kích thước giấy một chiều không quá 22 cm và chiều kia không quá 36 cm)
             84431300 Máy in offset khác
             84431400 Máy in nổi, in cuộn, trừ loại máy in nổi bằng khuôn mềm
             84431500 Máy in nổi, trừ loại in cuộn, trừ loại máy in nổi bằng khuôn mềm
             84431600 Máy in nổi bằng khuôn mềm
             84431700 Máy in ảnh trên bản kẽm
             84431900 Loại khác
      844331 Máy in khác, máy copy và máy fax, có hoặc không kết hợp với nhau:Máy kết hợp hai hoặc nhiều chức năng in, copy hoặc fax, có khả năng kết nối với máy xử lý dữ liệu tự động hoặc kết nối mạng:
             84433110 Máy incopy, in bằng công nghệ in phun
             84433120 Máy incopy, in bằng công nghệ laser
             84433130 Máy incopyfax kết hợp
             84433190 Loại khác
      844332 Loại khác, có khả năng kết nối với máy xử lý dữ liệu tự động hoặc kết nối mạng:
             84433210 Máy in kim
             84433220 Máy in phun
             84433230 Máy in laser
             84433240 Máy fax
             84433250 Máy in kiểu lưới dùng để sản xuất các tấm mạch in hoặc tấm mạch dây in
             84433260 Máy vẽ ( Plotters)
             84433290 Loại khác
      844339 Loại khác:
             84433911 Máy photocopy tĩnh điện, hoạt động bằng cách tái tạo hình ảnh gốc trực tiếp lên bản sao (quá trình tái tạo trực tiếp):Loại màu
             84433919 Loại khác
             84433920 Máy photocopy tĩnh điện, hoạt động bằng cách tái tạo hình ảnh gốc lên bản sao thông qua bước trung gian (quá trình tái tạo gián tiếp), hoạt động thông qua việc mã hóa dữ liệu gốc
             84433930 Máy photocopy khác kết hợp hệ thống quang học
             84433940 Máy in phun
             84433990 Loại khác
             84439100 Bộ phận và phụ kiện:Bộ phận và phụ kiện của máy in sử dụng các bộ phận in như khuôn in (bát chữ), trục lăn và các bộ phận in khác của nhóm 84.42
      844399 Loại khác:
             84439910 Của máy in kiểu lưới dùng để sản xuất tấm mạch in hay tấm mạch dây in
             84439920 Hộp mực in đã có mực in
             84439930 Bộ phận cung cấp và phân loại giấy
             84439990 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in