mã hs - 04063000

Mã HS Việt Nam 04063000 | HTS Mã Pho mát đã chế biến, chưa xát nhỏ hoặc chưa làm thành bột

tra cứu mã hs số 04063000 của Việt Nam là Đối với Pho mát đã chế biến, chưa xát nhỏ hoặc chưa làm thành bột. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0406 Pho mát và sữa đông (curd).
04063000 Pho mát đã chế biến, chưa xát nhỏ hoặc chưa làm thành bột