Phần mở đầu - 8425

Mã HS Việt Nam 8425 - Hệ ròng rọc và hệ tời, trừ tời nâng kiểu thùng (trục tải thùng kíp); tời ngang và tời dọc; kích các loại.

tra cứu mã hs số 8425của Việt Nam là Đối với Hệ ròng rọc và hệ tời, trừ tời nâng kiểu thùng (trục tải thùng kíp); tời ngang và tời dọc; kích các loại.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Hệ ròng rọc và hệ tời, trừ tời nâng kiểu thùng (trục tải thùng kíp); tời ngang và tời dọc; kích các loại. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  8425 Hệ ròng rọc và hệ tời, trừ tời nâng kiểu thùng (trục tải thùng kíp); tời ngang và tời dọc; kích các loại.
             84251100 Hệ ròng rọc và hệ tời, trừ tời nâng kiểu thùng (trục tải thùng kíp) hoặc hệ tời dùng để nâng xe:Loại chạy bằng động cơ điện
             84251900 Loại khác
             84253100 Tời ngang; tời dọc:Loại chạy bằng động cơ điện
             84253900 Loại khác
             84254100 Kích; tời nâng xe:Hệ thống kích tầng dùng trong ga ra ô tô
      842542 Loại kích và tời khác, dùng thủy lực:
             84254210 Kích nâng dùng cho cơ cấu tự đổ của xe tải
             84254290 Loại khác
      842549 Loại khác:
             84254910 Hoạt động bằng điện
             84254920 Không hoạt động bằng điện