mã hs - 01013010

Mã HS Việt Nam 01013010 | HTS Mã Loại thuần chủng để nhân giống

tra cứu mã hs số 01013010 của Việt Nam là Đối với Loại thuần chủng để nhân giống. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0101 Ngựa, lừa, la sống.
010130 Lừa:
01013010 Loại thuần chủng để nhân giống