mã hs - 01029010

Mã HS Việt Nam 01029010 | HTS Mã Loại thuần chủng để nhân giống

tra cứu mã hs số 01029010 của Việt Nam là Đối với Loại thuần chủng để nhân giống. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0102 Động vật sống họ trâu bò.
010290 Loại khác:
01029010 Loại thuần chủng để nhân giống