mã hs - 01031000

Mã HS Việt Nam 01031000 | HTS Mã Loại thuần chủng để nhân giống

tra cứu mã hs số 01031000 của Việt Nam là Đối với Loại thuần chủng để nhân giống. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0103 Lợn sống.
01031000 Loại thuần chủng để nhân giống