mã hs - 01042010

Mã HS Việt Nam 01042010 | HTS Mã Loại thuần chủng để nhân giống

tra cứu mã hs số 01042010 của Việt Nam là Đối với Loại thuần chủng để nhân giống. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0104 Cừu, dê sống.
010420 Dê:
01042010 Loại thuần chủng để nhân giống